Dzień modlitw za ofiary stanu wojennego

Dziś 13 grudnia przypada 42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Tego dnia w Kościele w Polsce obchodzony jest dzień modlitw za ofiary tego czasu.
 
Znakiem pamięci o tragicznych wydarzeniach będzie zapalenie symbolicznego światełka w oknie o godz. 19.30 w ramach akcji „Ofiarom Stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”.
 
Modlitwa za ofiary stanu wojennego oraz zapalenie wieczorem w oknie symbolicznej świecy będą 13 grudnia już po raz kolejny wyrazem pamięci o tamtych wydarzeniach. W dniu pamięci o ofiarach stanu wojennego Polacy wspominają osoby represjonowane w tamtym czasie – uczestniczą w mszach św., składają kwiaty i zapalają znicze w miejscach związanych z wydarzeniami sprzed 38 lat.
 
Jak co roku do włączenia się w akcję społeczno-edukacyjną „Ofiarom stanu wojennego. Zapal światło Wolności” zachęca Instytut Pamięci Narodowej. Kampania „Zapal Światło Wolności” nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 r. wykonało wielu mieszkańców Zachodu. Na znak jedności z rodakami świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapalił św. Jan Paweł II, a wezwał do tego również ówczesny prezydent USA Ronald Reagan.
 
IPN przypomina także jak zawsze, że 13 grudnia nie można zapomnieć o tych kapłanach, którzy w okresie PRL, a szczególnie w stanie wojennym, upominali się o prawo Polaków do godnego życia w prawdzie, samostanowienia o swoim losie, wyrażania poglądów i swobody wyznania.
 
IPN, aby upamiętnić rocznicę wprowadzenia stanu wojennego prowadzi akcję społeczno-edukacyjną „Ofiarom Stanu wojennego. Zapal Światło Wolności” i zachęca do postawienia o 19:30 w oknach światełek dla upamiętnienia tragicznych wydarzeń.
 
Akcja prowadzona przez Instytut Pamięci Narodowej ma na celu upamiętnienie wszystkich tych, którzy stracili życie lub w inny sposób ucierpieli w wyniku wprowadzonego 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego. W całym kraju oddziały Instytutu przygotowują działania upamiętniające i edukacyjne. Światło wolności ma przypominać o wszystkich, którzy ucierpieli, tracąc pracę lub będąc zmuszonym do emigracji z kraju, o dzieciach, które wobec aresztowania rodziców, trafiły do domów dziecka i innych cichych ofiarach tamtego czasu.
 
Zainicjowana przez Instytut Pamięci Narodowej kilka lat temu akcja społeczna „Ofiarom Stanu Wojennego. Zapal Światło wolności” nawiązuje do gestu, jakim na początku lat osiemdziesiątych Polacy, ale też wielu mieszkańców Wolnego Świata wyrażało sprzeciw wobec brutalnej polityki władz PRL. Aby dać wyraz solidarności z tysiącami internowanych i ich rodzinami, w oknach stawiano symboliczne świeczki.
 
***
 
Stan wojenny został wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego – niekonstytucyjnego organu władzy. Został zawieszony 31 grudnia 1982 r, a zniesiono go 22 lipca 1983 r. W trakcie jego trwania internowano łącznie ponad 10 tys. działaczy „Solidarności”, a życie straciło ok. 40 osób, w tym 9 górników z kopalni „Wujek” podczas pacyfikacji strajku.(PAP)
 
Żródło:
https://bimkal.pl/kalendarz/dzien-modlitw-za-ofiary-stanu-wojennego
https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/13-grudnia-dzien-modlitw-za-ofiary-stanu-wojennego
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com