Droga Światła

Wielkanocne nabożeństwo nazywane Drogą Światła zaczęto odprawiać w 1988 roku w kręgu rodziny salezjańskiej we Włoszech. Prawdopodobnie inspiracją do jego powstania były freski z katakumb św. Kaliksta w Rzymie, które przedstawiają zmartwychwstanie Chrystusa przechodzącego ze śmierci do życia, z ciemności do światła Drogą Światła (Via Lucis). W kolejnych latach nabożeństwo to rozprzestrzeniało się na całe Włochy. Ważnym momentem w rozwoju tego nabożeństwa paschalnego było umieszczenie go w oficjalnym modlitewniku na Wielki Jubileusz Roku 2000. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła tę formę pobożności w 2002 roku. Od tego momentu nabożeństwo Drogi Światła zaczęło pojawiać się w parafiach na całym świecie.

Nabożeństwo w swojej strukturze podobne jest do Drogi Krzyżowej. Od niej bierze też swoją nazwę Via Crucis – Droga Krzyżowa, Via Lucis – Droga Światła. Tak jak Droga Krzyżowa posiada ono 14 stacji, powtarzające się wezwania i rozważania, z tym że dotyczące wydarzeń po zmartwychwstaniu Jezusa.

Via Lucis

 1. Stacja – Jezus powstaje z martwych
 2. Stacja – Apostołowie przybywają do pustego grobu
 3. Stacja – Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie
 4. Stacja – Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus
 5. Stacja – Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba
 6. Stacja– Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom
 7. Stacja– Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów
 8. Stacja – Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza
 9. Stacja – Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim
 10. Stacja – Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi
 11. Stacja – Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny
 12. Stacja – Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca
 13. Stacja – Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego
 14. Stacja – Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha

Jest to stosunkowo młode nabożeństwo, zatem jeszcze nie ukształtowała się do końca jego forma. Może odbywać się na zasadzie procesji, bądź też stacjonarnie. Wyeksponowany może być krzyż z czerwoną stułą, paschał bądź figura Jezusa Zmartwychwstałego. Zaleca się by odbywało się po zapadnięciu zmroku, aby podkreślić symbolikę światła. Nie ma jeszcze do końca ustalonych wezwań i pieśni.

Nabożeństwo Drogi Światła ma nam pomóc przeżyć i zrozumieć Wielkanoc, uświadomić znaczenie Paschy, absolutnie najważniejszego wydarzenia naszej wiary. Świętowanie tych misteriów rozciągamy na 50 dni okresu wielkanocnego i w tym właśnie czasie odprawiamy nabożeństwo Drogi Światła, które pomaga nam przejść zmroków naszych grzechów do światła prawdziwego życia, które daje nam Zmartwychwstały Pan.

Zachęcam do odprawiania tego nabożeństwa, czy to przez osobiste uczestnictwo z nami, czy on-line na naszych mediach lub samemu w domu tak jak goszczą w nim inne nabożeństwa, niech zagości Droga Światła niosąc nam radość ze zmartwychwstania i paschalne błogosławieństwo. Alleluja!

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com