Czy zauważam Boga wokół siebie?

✨NA DOBRY TYDZIEŃ✨

Rozważania do Ewangelii J 14, 6-14.

 
Jezus powiedział do Tomasza: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca?” Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.
 
Dziś obserwujemy, jak Jezus naucza swoich uczniów. Najwyraźniej nie do końca Go rozumieli, nie do końca Mu wierzyli. Próbowali dotrzeć do myśli Jezusa: On jest w Ojcu, a Ojciec w Nim. Dwoje to tak naprawdę jedno. Tymi słowami Jezus zachęca ich, by Mu uwierzyli. Ciekawe jest życzenie św. Filipa: „Aby zobaczyć Ojca”. A Jezus wydaje się być zaskoczony tym stwierdzeniem i mówi: „Jestem z wami tak długo, a jeszcze mnie nie poznajecie?”. Jezus jest zawsze z nimi, uczniowie prawie żyli z Jezusem, a jednak Go nie znają. Jak to jest ze mną? Czy zauważam Boga wokół siebie? Czy dostrzegam uśmiech Boga, Jego rady i słowo, Jego uścisk w drugim człowieku? Jeśli przeżyłem spotkanie z żywym Bogiem, to czy nie zapomniałem o tym ważnym doświadczeniu?
 
D.L.
 
Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/101143
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com