Czas na chwilę zatrzymania..

Panie, proszę o łaskę, aby Twoje wartości mogły być bardziej cenione.

Rozważania do Ewangelii J 16, 20-23a.

 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic Mnie nie będziecie pytać».
 
Jezus mówi uczniom o miłości, przyjaźni i pokoju. W tej rozmowie powraca do tematu męki i krzyża. Tym przemówieniem chce ich przygotować na to, co ma nadejść, aby się nie złamali i nie upadli. Obiecuje im, że każda łza, każdy krzyk i każdy jęk w końcu znajdzie pocieszenie. Jezus chce powiedzieć, że każde cierpienie jest owocne. Porównuje matkę, która rodzi, boleści jakie przechodzi, ale kiedy na świat przychodzi dziecko, kiedy widzi owoce miłości, wtedy wszelkie udręki, ból i cierpienie znikają. Jezusowi bardzo zależało na tym, aby Jego uczniowie i wszyscy ludzie zrozumieli, że czas żałoby jest ulotny, a w takich chwilach potrzebna jest cierpliwość i wytrwałość. Dzisiejszy świat oferuje wiele, a współczesny człowiek próbuje z tego korzystać w swoim życiu, lecz nic i nikt nie może zastąpić Bożej miłości i Jego oddania się nam. Boskiej radości, miłości i poświęcenia nie można nikomu odebrać. Na tej radości, miłości i poświęceniu budujemy nasze życie, szczęście i zbawienie. Panie, proszę o łaskę, aby Twoje wartości mogły być bardziej cenione, bardziej przeżywane w dzisiejszym świecie. (M.Z.)
 
Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/101149
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com