Co z europejskim spotkaniem młodych wraz z braci z Taize?

Na koniec 2020 roku wyjątkowe wydarzenie w Taizé i online

Spotkanie europejskie w Turynie zostało przełożone o rok. Pod koniec roku 2020 zapraszamy więc młodych do wzięcia udziału w wyjątkowym etapie Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię. Będzie można w nim wziąć udział na trzy sposoby: uczestnicząc w przygotowanym programie wraz z innymi w swojej parafii lub duszpasterstwie, uczestnicząc w nim indywidualnie w formie online lub przyjeżdżając bezpośrednio do Taizé. Ta ostatnia propozycja dla młodych z Polski będzie zarezerwowana jedynie dla reprezentantów poszczególnych diecezji Kościoła katolickiego oraz reprezentantów pozostałych Kościołów w wieku od 18 do 25 lat. Ich liczba z powodu wymogów sanitarnych będzie ograniczona. W późniejszym czasie określone zostaną także limity uczestników przypadające na poszczególne kraje.

27 grudnia 2020 – 1 stycznia 2021

Po raz pierwszy Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie się… w Taizé i na całym świecie online! Program spotkania będzie zawierał typowe elementy:

  • Trzy wspólne modlitwy: rano, w południe i wieczorem;
  • Rozważanie biblijne i wymiana myśli w małych grupach;
  • Każdego popołudnia kilka propozycji warsztatów;
  • Wieczorem 31 grudnia czuwanie modlitewne o pokój na świecie.

Młodzi w wieku od 18 do 35 lat mogą przyjechać w tygodniu poprzedzającym spotkanie europejskie, pozostając w Taizé od 20 do 27 grudnia 2020 r., aby świętować Boże Narodzenie wraz z nami w Taizé. Młodzi ludzie, którzy przybędą do Taizé na ten tydzień, będą mogli pomóc w przygotowaniu i czuwaniu nad sprawnym przebiegiem spotkania europejskiego.

Inicjatywy online

Część programu będzie dostępna online dla młodych ludzi ze wszystkich części świata, którzy chcą uczestniczyć w tej inicjatywie indywidualnie lub w grupach. Istnieje możliwość zapisanie się na spotkania w małych grupach dla tych, którzy chcą w nich uczestniczyć.

Udział i zgłoszenia

Istnieją trzy formy uczestnictwa w tym spotkaniu. Szczegółowe informacje można znaleźć na tej stronie.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu w samym Taizé dotyczące kilkuosobowych grup reprezentantów poszczególnych diecezji będą dokonywane w konsulatacji z diecezjalnymi duszpasterzami młodzieży lub duszpasterzami akademickimi, a także w porozumieniu z braćmi z Taizé.

Liczba wszystkich uczestników spotkania, których będziemy mogli przyjąć bezpośrednio w Taizé będzie prawdopodobnie ograniczona do 500 ze względu zarówno na możliwości przyjęcia pielgrzymów, jak i obowiązujące w tym czasie wymogi sanitarne.

Modlitwy w różnych miejscach na początku stycznia

Młodzi dorośli z różnych krajów uczestniczący w Europejskim Spotkaniu Młodych w Taizé są zaproszeni do powrotu do swoich krajów razem z jednym lub dwoma braćmi, aby poprowadzić u siebie wspólną modlitwę na początku stycznia 2021 r w okolicy weekendu 2-3 stycznia lub w najbliższych dniach. Więcej informacji na tej stronie.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com