Chwila zatrzymania… Rozważanie do liturgii

Ewangelia (Mt 5, 1-12)
Osiem błogosławieństw
 
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:
 
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
 
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
 
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
 
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
 
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
 
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
 
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
 
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
 
Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami».
 
 
***
Dzisiaj Jezus wskazuje nam kierunek naszego życia. Program, który przedstawia Jezus jest zupełnie inny niż przywódców tego świata. Program Ośmiu Błogosławieństw to zadanie dla każdego chrześcijanina, to apel do serc tak wielu ludzi odpowiedzialnych za losy tego świata. Osiem Błogosławieństw to nasza ważna przepustka do świętości. (ks. M. Frukacz)
 
 
Źródło:
https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2024-06-10/Ewangelia
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/1284/Osiem-blogoslawienstw
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com