Bogactwo miłosierdzia i dobroć Boga

Rozważania na czwartek w Tygodniu Miłosierdzia.

Bogactwo miłosierdzia i dobroci Boga ukazuje fragment Ewangelii św. Jana, który mówi o tym, że Jezus po zmartwychwstaniu przyszedł do swoich uczniów, przechodząc przez zamknięte drzwi Wieczernika.
 
Św. Augustyn wyjaśnia, że «zamknięte drzwi nie były przeszkodą dla tego ciała, w którym mieszkało Bóstwo. Ten, który rodząc się, nie naruszył dziewictwa Matki, mógł wejść do Wieczernika przez zamknięte drzwi» (In Ioh., 121, 4: CCL 36/7, 667);
 
a św. Grzegorz Wielki dodaje, że nasz Odkupiciel ukazał się po swym zmartwychwstaniu z ciałem niezniszczalnym i namacalnym, ale w stanie chwały. (por. Hom. in Evang., 21, 1: CCL 141, 219).
 
Jezus pokazuje ślady męki, a nawet pozwala ich dotknąć niewiernemu Tomaszowi. Jak to jednak możliwe, żeby uczeń mógł wątpić? W rzeczywistości Boże przyzwolenie sprawia, że odnosimy pożytek nawet z niewierności Tomasza, a nie tylko z wiary uczniów. W istocie, przez dotknięcie ran Pana wątpiący uczeń wyzbywa się nie tylko własnej nieufności, ale i nas z niej uzdrawia.
 
Przyjście Zmartwychwstałego nie ogranicza się do przestrzeni Wieczernika, lecz przekracza ją, tak aby wszyscy mogli otrzymać dar pokoju i życia poprzez «stwórcze tchnienie». Rzeczywiście, Jezus dwukrotnie mówi do uczniów: «Pokój wam!», i dodaje: «Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane» (20, 19-23).
 
To jest misją Kościoła, nieustannie wspieranego przez Parakleta: niesienie wszystkim radosnego przesłania, głoszenie radosnej prawdy o miłosiernej Miłości Boga, «abyście — jak mówi św. Jan — wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego» (20, 31).
 
Źródło:
https://caritas.pl/blog/2024/04/07/76524/
https://cudakazdegodnia.pl/archiwum/spodziewaj-sie-dobroci-od-pana-2/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com