III serie rekolekcji dla kapłanów w WSD Archidiecezji Przemyskiej w roku 2024

Event details

  • niedziela | 23 czerwca 2024 to środa | 21 sierpnia 2024
  • Cały dzień
  • w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu

Statuty Synodu Archidiecezji Przemyskiej zobowiązują, aby każdy kapłan co roku odbywał rekolekcje kapłańskie. Jest to także skuteczna i sprawdzona praktyka Kościoła.

Jednocześnie w Archidiecezji Przemyskiej obowiązuje zasada, że kapłan przynajmniej raz na dwa lata uczestniczy w rekolekcjach prowadzonych podczas wakacji w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu.

W związku z tym zapraszamy kapłanów do udziału w rekolekcjach według wskazanego niżej rozkładu:

Seria I: 23-26 czerwca 2024 r.: roczniki 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020;
Seria II: 30 czerwca -3 lipca 2024 r.: roczniki 2002, 2006, 2010, 2014, 2018;
Seria III: 18-21 sierpnia 2024 r.: roczniki 1992, 1994, 1996, 1998, 2022;

Kapłani, zobowiązani do rekolekcji w WSD z roczników święceń poniżej 1992 (a więc 1990, 1988, 1986, 1984, 1982) wybierają termin według własnego uznania, spośród przedstawionych wyżej serii rekolekcji.

Kapłani, którym z poważnych racji nie odpowiada wyznaczony czas, mają możliwość wymiany terminu swych rekolekcji z osobą z innej serii tych ćwiczeń w aktualnym roku i załatwiają tę sprawę indywidualnie, zgłaszając jedynie odnośną informację do trzech dni przed ich rozpoczęciem na portierni Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.

Podobnie, gdy ktoś z przyczyn zdrowotnych nie może podjąć wskazanej serii rekolekcji zobowiązany jest poinformować o tym, że będzie na niej nieobecny (taką wiadomość ma pozostawić na portierni Wyższego Seminarium Duchownego do trzech dni przed rozpoczęciem swojej serii ćwiczeń rekolekcyjnych). Nie zwalnia to z rekolekcji w danym roku i taki kapłan winien uczestniczyć w innej serii rekolekcji dla kapłanów w danym roku, przedstawiając w Kurii Archidiecezjalnej zaświadczenie o odbyciu rekolekcji.

Wszystkich kapłanów wyznaczonych na daną serię rekolekcji prosi się o potwierdzenie swego uczestnictwa w rekolekcjach do trzech dni przed rozpoczęciem wyznaczonej serii ćwiczeń rekolekcyjnych, na portierni Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.

Wszyscy kapłani nie wskazani na liście, a chętni do odprawienia swoich rekolekcji w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu są proszeni, aby na portierni, zgłosili swój udział w konkretnej serii ćwiczeń rekolekcyjnych, uwzględniając fakt, że w przypadku braku miejsc, pierwszeństwo mają wyznaczone roczniki. (w praktyce oprócz wyznaczonych miejsc, w WSD, jest jeszcze miejsce dodatkowo dla ok. 40 kapłanów).

Źródło:

Rekolekcje w WSD dla Kapłanów Archidiecezji Przemyskiej w roku 2024

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com