Cykl rekolekcji kapłańskich 2024 w Diecezji Tarnowskiej

Event details

  • poniedziałek | 4 listopada 2024 to piątek | 28 czerwca 2024
  • Cały dzień
  • Centrum Formacyjno - Rekolekcyjne Diecezji Tarnowskiej ARKA, 33-318 Gródek nad Dunajcem 153

Od początku swojej działalności ARKA wspiera kapłanów w osobistej formacji duchowej organizując rokrocznie rekolekcje kapłańskie. Prowadzą je znani i doświadczeni rekolekcjoniści. Rekolekcje rozpoczynają się pierwszego dnia o godz. 1800 (kolacja), a kończą ostatniego dnia w południe. Uczestnikom rekolekcji kapłańskich w większości zapewniamy pokoje jednoosobowe (obowiązuje pierwszeństwo zgłoszeń). Uczestnictwo potwierdzamy zaświadczeniem wymaganym przez władze kościelne lub szkolne.

1.04-07.11.2024 r. – Rekolekcje dla Duszpasterzy Młodzieży to propozycja dla kapłanów, którzy w swojej posłudze poświęcają się szczególnie młodym ludziom. Jest to okazja do duchowego wzrostu, jak i spotkania z innymi księżmi, którym także na sercu leży dobro współczesnej młodzieży. Rekolekcje mają charakter warsztatowy, dzięki czemu będą służyły wzajemnemu spotkaniu i poznaniu się.

Prowadzący: ks. Jakub Piekielny: Święcenia kapłańskie przyjął w 2007 roku. Swoją domeną uczynił słowa: „Ad maiorem Dei gloriam”. Katecheta, kierownik duchowy, jeden z autorów konspektów spotkań diecezjalnego programu formacyjnego dla młodzieży „Przejrzyj się”, od wielu lat zaangażowany w program „Młodzi na Progu”. Interwent, mediator i ewangelizator. Wikariusz parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu.

2. 11-14.11.2024 r. – Ks. dr Tomasz Rąpała – rekolekcjonista CFR ARKA. Święcenia kapłańskie przyjął w 2004 r. Współpracuje z CFD salwatorianów w Krakowie, uczestnik warsztatów egzegetyczno-archeologicznych szkoły biblijnej DABAR w Jerozolimie, Palestynie i wyspie Patmos. Pełnił posługę w czterech parafiach jako wikariusz, następnie był ojcem duchownym w WSD w Tarnowie. Pracę doktorską obronił z teologii moralnej na temat chrystocentryzmu w życiu i posłudze św. ojca Pio.

3. 18-21.11.2024 r. – Ks. dr Marek Chmielniak SAC – pallotyn, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r. Dyrektor domu rekolekcyjnego w Ząbkowicach Śląskich, wykładowca teologii dogmatycznej. Doktorat z eschatologii pod kierunkiem kard. Luisa Ladarii Ferrera. Współpracuje z CFD salwatorianów w Krakowie. Kierownik duchowy.

4. 25-28.11.2024 r. – Szkoła Nowej Ewangelizacji – KURS MOJŻESZ – bp Artur Ważny wraz z kapłanami KEP ds. Nowej Ewangelizacji – biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji, prowadził m.in. duszpasterstwa dla osób żyjących w małżeństwach niesakramentalnych oraz osób żyjących z traumą aborcji. Przez kilkanaście lat uczestniczył w Ogólnopolskiej Inicjatywie Ewangelizacyjnej „Przystanek Jezus”, mającej na celu ewangelizację uczestników „Przystanku Woodstock”.

W Arce istnieje możliwość przeżycia rekolekcji (np. z okazji jubileuszu święceń kapłańskich) lub spotkań rocznikowych (jedno lub wielodniowych). Przyjmujemy również księży na dni skupienia i rekolekcje przeżywane indywidualnie. W takich przypadkach warunki pobytu należy ustalić wcześniej z dyrekcją ośrodka.

ZAPISZ SIĘ TUTAJ

Źródło:
https://cfr-arka.pl/rekolekcje-kaplanskie.html

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com