System oceniania

Poniżej przedstawiam sytem oceniania z Religii:

Maksymalna ustalona waga to 5.

0 – diagnozy

1 – aktywność

2 – odpowiedź ustna, krótka praca domowa, zeszyt tematyczny

3 – kartkówka, dłuższa praca domowa

4 – testy

5 – prace klasowe, sprawdziany, wypracowania

Widełki procentowe.

ndst – 0% – 34%

dop – 35% – 49%

dost – 50% – 69%

db – 70% – 84%

bdb – 85% – 94%

cel – 95% – 100%

 

OCENIE PODLEGA:

-zeszyt

– aktywność / wolontariat

– kartkówki

– praca klasowa

– odpowiedz ustna

– praca dodatkowa

 

Wystawiania oceny semestralnej

– odbywa się na podstawie zdobytych ocen cząstkowych,

– ocena proponowana zostaje zawsze zaniżona o jedną (powodem jest czas jaki dzieli okres proponowania a wysatwiania ocen, w czasie którym uczeń może otrzymać oceny)

 

Wystawienie oceny rocznej

-odbywa się na podstawie zdobytych ocen cząstkowych semestru I i II,

– ocena proponowana zostaje zawsze zaniżona o jedną (powodem jest czas jaki dzieli okres proponowania a wysatwiania ocen, w czasie którym uczeń może otrzymać oceny)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA- pso religia

UWAGA!!!

KAŻDY UCZEŃ MA PRAWO DO POPRAWY ZDOBYTYCH OCEN CZĄSTKOWYCH W CAŁYM OKRESIE SEMESTRALNYM DO MOMENTU ZAMKNIĘCIA SYSTEMU DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com