Otwieramy Bramy Nieba

Każdy dzień listopada jest okazją do tego, by uwolnić 1 duszę z czyśćca.
JAK TO MOŻLIWE?
Decyzją Penitencjarii Apostolskiej „W tym roku, ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19 odpusty zupełne za zmarłych można uzyskiwać przez cały listopad (…) Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.”
Warunki odpustu:
1. Pobożne nawiedzenie cmentarza/kościoła/kaplicy i modlitwa za dusze zmarłych.
2. Wyzbycie się przywiązania do jakichkolwiek grzechów.
3. Bycie w stanie łaski uświęcającej.
4. Przyjęcie Komunii Świętej.
5. Modlitwa w intencjach określonych przez Ojca Świętego.
Poprzez korzystanie z możliwości uzyskania odpustu dla bliskich zmarłych OTWIERAMY IM BRAMY NIEBA.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com