„Orientalistyka chrześcijańska” w Opolu

„Katolicki” oznacza z języka greckiego „powszechny, uniwersalny”. Wiara w Chrystusa zjednoczyła w Kościele wielu ludzi, jak pisze Autor Apokalipsy św. Jana, „z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków” (Ap 7,9). W Chrystusie, jako słuchacze Jego słowa i Jego uczniowie, jesteśmy braćmi i siostrami przez więzy chrztu i wiary....

Więcej

Nauka o Eucharystii w pierwszych wiekach

Pierwsi chrześcijanie od początku sprawowali pamiątkę Ostatniej Wieczerzy tak, jak przekazali im to Apostołowie. Sam Chrystus zwrócił się do swoich uczniów z gorącym apelem, aby to czynili, mówiąc w Wieczerniku: „To czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22,19), a wcześniej nauczając w czasie swojej publicznej działalności, w tzw. „Mowie eucharystycznej” w...

Więcej

Odkrywanie „Pana i Ożywiciela” w pierwszych wiekach

Zbliżamy się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Dzień Pięćdziesiątnicy jest momentem nie tylko udzielenia rodzącemu się Kościołowi daru Ducha Świętego, ale także momentem szczególnego objawienia się Parakleta w historii zbawienia. Dzisiaj bez zająknienia definiujemy Go jako „Trzecią Osobę Trójcy Świętej” - „trzecią” ze względu na chronologię objawiania się, a nie...

Więcej

(Nie)poprawny niebiański optymizm

Przeżywamy okres wielkanocny, w którym celebrujemy zmartwychwstanie Chrystusa. 40 dni po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus wstąpił do nieba, stąd też w niedzielę po czterdziestym dniu okresu wielkanocnego, który przypada w czwartek, świętujemy Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego. Wielkanoc to więc taki czas, który otwiera nas na nadzieje eschatologiczne, ostateczne – zmartwychwstanie Chrystusa...

Więcej

Maryja – Nowa Ewa, Specjalistka od więzów

W IV Prefacji o Najświętszej Maryi Pannie modlimy się słowami: „To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę * i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei”. Mamy tutaj paralelę między niewiernością Ewy a posłuszeństwem Maryi, która „odzyskuje to, co Ewa straciła”, a więc naprawia...

Więcej

Zwycięzca śmierci i cierpienia

1. "ZWYCIĘZCA" Kto z nas nie lubi wygrywać, zwyciężać, tryumfować? Pytanie retoryczne... Być może dlatego z tak wielką radością po okresie Wielkiego Postu, w którym rozważaliśmy mękę Pańską, śpiewamy w okresie wielkanocnym: „Zwycięzca śmierci, piekła i szatana!”. W tym momencie w sposób szczególny czuję, że bycie chrześcijaninem nie ma nic...

Więcej

Dobry „Pasterz” Hermasa

Obchodzimy dzisiaj Niedzielę Chrystusa Dobrego Pasterza. Obraz pasterza często pojawia się w Piśmie świętym, zarówno w Starym jak i w Nowym Testamencie. Nic zatem dziwnego, że jest on popularnym motywem również w pismach Ojców Kościoła, którzy myśleli, mówili i pisali „Biblią”. Słowo „pasterz” stało się nawet tytułem dzieła jednego z...

Więcej

„Szczęśliwi ci, co złożywszy swą nadzieję w krzyżu, zstąpili do wody”

1. "AMANT" „Piszę do was jak najprościej, abyście mogli zrozumieć, ja, który jestem śmieciem, ale was kocham. (…) męka ta została z góry zapowiedziana”. W ten sposób zwraca się do swoich adresatów autor Listu Barnaby. Barnaba ma niesamowicie przenikliwy wzrok w swoim spojrzeniu na Stary Testament, który pozwala mu zauważyć...

Więcej

Jak można oczyścić się z grzechów? 7 sposobów

„Modlitwa, post, jałmużna” - taki był temat tegorocznych rekolekcji wielkopostnych, które w mojej parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach wygłosił ks. prof. Jan Perszon. Ksiądz rekolekcjonista w kolejnych naukach przybliżał nam te trzy, jak je nazywano, „najprzedniejsze dobre uczynki”, o których mówi Chrystus w Ewangelii ze Środy Popielcowej,...

Więcej

E=mc2, a 318 = ? „Enigmatyczny, biblijny Einstein”

Do pism Ojców Apostolskich, które omawiam na łamach Priest.pl, należy również List Barnaby. Aż do IV w. pismo to przypisywano św. Barnabie, towarzyszowi św. Pawła, o którym piszą Dzieje Apostolskie. Stąd też autorzy wczesnochrześcijańscy, jak Klemens Aleksandryjski czy Orygenes, zaliczali List Barnaby do ksiąg natchnionych Nowego Testamentu. Kanoniczność tego dzieła...

Więcej