Zmartwychwstał „jak Feniks z popiołów”

Klemens Rzymski w swoim Liście do Koryntian daje się poznać jako erudyta, intelektualista o szerokich horyzontach. Tydzień temu w artykule o „sznurze szkarłatnym” widzieliśmy, że doskonale znał Pismo Święte, którego liczne fragmenty cytował i które czasami, choć rzadko, interpretował alegorycznie. Przypomnijmy, że w „szkarłatnym sznurze” z historii o nierządnicy Rachab...

Więcej

Co łączy „czerwony sznurek nierządnicy” z Chrystusem?

ALEGORIA „SZNURA SZKARŁATNEGO” U KLEMENSA RZYMSKIEGO Kilka tygodni temu pisałem ogólnie o interpretacji Pisma Świętego w dziełach pisarzy wczesnochrześcijańskich. Teraz chciałbym podać przykład tzw. alegorii, który spotykamy w Liście do Koryntian Klemensa Rzymskiego. Alegoria to interpretacja duchowa Pisma Świętego, która w tekście dostrzega i eksponuje symbole, obrazy, znaki jakiejś innej...

Więcej

„Dzieje Pawła i Tekli” – chrześcijański romans o roli kobiet w Kościele

25 stycznia obchodziliśmy w Kościele jedyne w swoim rodzaju święto – święto nawrócenia św. Pawła. Nie mamy innej celebracji liturgicznej, w której wspominamy nawrócenie jakiegoś świętego. Zwykle czcimy świętych w tzw. „dies natalis”, czyli w dzień ich śmierci – „narodzin dla Nieba”. Nawrócenie św. Pawła jest jednak tak doniosłym i...

Więcej

Jak Ojcowie Kościoła interpretowali Pismo święte?

Podstawą refleksji teologicznej, źródłem zasad moralnych oraz pokarmem duchowym pierwszych chrześcijan od początku było Pismo Święte. Co przez nie rozumiano? Generalnie aż do końca II wieku, nim w różnych Kościołach zaczęły się kształtować kanony Nowego Testamentu, we wspólnotach chrześcijańskich w ramach liturgii czytano Prawo i Proroków, które interpretowano przez pryzmat...

Więcej

Jak „mędrcy ze Wschodu” stali się „Trzema Królami”?

6 stycznia obchodziliśmy w Kościele uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną potocznie „Świętem Trzech Króli”. Czytaliśmy tego dnia fragment Ewangelii według św. Mateusza (Mt 2,1-11) o „mędrcach ze Wschodu”, którzy poszli za gwiazdą i tak dotarli do Zbawiciela świata. Skoro Ewangelia nic o tym nie mówi, skąd w naszym mniemaniu ci mędrcy...

Więcej