ZADOŚĆUCZYNIENIE

„Zadośćuczynienie” polega na spłaceniu długów jakie zaciągnęliśmy przez popełnienie grzechu, wobec Pana Boga, bliźnich, siebie samego i świata w którym żyjemy – w czterech płaszczyznach […]

Continue reading

SZCZERA SPOWIEDŹ

Tu wchodzimy w zakres tzw. materii tego sakramentu, (formą jest absolucja). Materią sakramentu pokuty jest grzech ciężki. Co z człowiekiem, który przyszedł do spowiedzi i […]

Continue reading

MOCNE POSTANOWIENIE POPRAWY

Warunek trzeci – mocne postanowienie poprawy – jest naturalną konsekwencją rachunku sumienia i żalu za grzechy, dlatego też Postanowienie poprawy musi spełniać kilka zasadniczych warunków. […]

Continue reading

Żal za grzechy

Podobnie jak pierwszy warunek, żal za grzechy nie polega na przeczytaniu kilku strof z książeczki. To nie jest żal. Tekst w książeczce to jest tylko […]

Continue reading

RACHUNEK SUMIENIA

Istotą rachunku sumienia jest uświadomienie sobie zła i dobra, które człowiek uczynił od momentu ostatniej spowiedzi. Rachunek sumienia to: • nie jest rachunek z grzechów […]

Continue reading

I PRZYKAZANIE KOŚCIELNE

Przykazanie to domaga się od wiernych udziału w celebracji Eucharystii, na której gromadzi się wspólnota wierzących, aby upamiętnić zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kodeks Prawa […]

Continue reading

II PRZYKAZANIE KOŚCIELNE

W tym przykazaniu chodzi o nasze przygotowanie się do pełnego udziału w Eucharystii. Ma ono nastąpić poprzez przystąpienie do sakramentu pojednania, czyli przystąpienia do spowiedzi świętej, […]

Continue reading

V PRZYKAZANIE KOŚCIELNE

Ostatnie z przykazań jest bardzo zwięzłe, gdy chodzi o sformułowanie, obejmuje natomiast niezwykle szeroki wachlarz zagadnień, które trudno będzie przedstawić wyczerpująco. Należy przede wszystkim odnieść […]

Continue reading

IV PRZYKAZANIE KOŚCIELNE

W odniesieniu do tego przykazania Episkopat Polski wyjaśnia (12 VI 2002), że wszyscy wierni winni czynić pokutę. W celu wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrześcijańskiej […]

Continue reading

Błogosławieństwa ewangeliczne

Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą Błogosławieni, którzy łakną i pragną […]

Continue reading

O sakramentach

Co to jest Najświętszy Sakrament? Jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Je­zusa pod postaciami chleba i wina. Kiedy i jakimi słowami został ustanowiony […]

Continue reading