Ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor

Wkładem księdza profesora w naszą stronę są komentarze do niedzielnej Ewangelii, które za jego zgodą udostępniamy. Ks. prof. Wojciech Pikor jest biblistą.
W 1994 r. ukończył formację w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Pelplińskiej i przyjął święcenia kapłańskie. W 1999 r. ukończył prestiżową rzymską uczelnię Biblicum, prowadzoną przez jezuitów, uzyskawszy licencjat z nauk biblijnych. W 2001 r. obronił doktorat z teologii biblijnej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, w 2009 r. zdobył habilitację, zaś w 2015 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.
Szczególnym zainteresowaniem i zarazem polem badań naukowych ksiedza profesora są księgi prorockie Starego Testamentu. Ksiądz profesor interesuję się także katechezą bibliją. Równolegle do intensywnej pracy naukowej podjął szereg inicjatyw, aby przybliżyć wiernym Słowo Boże, jak chociażby prowadzenie Dzieła Biblijnego Diecezji Pelplińskiej, konkurs biblijny, publikacje materiałów do prowadzenia katechezy biblijnej, rozważania do czytań liturgicznych.
Ks. prof. Wojciech Pikor od 2003 do 2014 r. pracował w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2014 r. pracuje na Wydziale Teologicznym Uniwersystetu Mikołaja Kopernika w Toruni, w Katedrze Teologii Historycznej.
W latach 2015-2019 pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. W naszym pelplińskim seminarium wykłada egzegezę Starego Testamentu, teologię biblijną, wprowadzenie do Pisma Świętego i język hebrajski.
Cieszymy się, że w ramach współpracy z księdzem profesorem, możemy udostępniać jego komentarze biblijne.

WIĘCEJ na temat księdza profesora oraz jego działalności naukowej i duszpasterskiej przeczytasz na jego stronie: http://prorok.edu.pl/.

Media:

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com