Tydzień 3- Sztuka porozumiewania się.

  Jeżeli komuś wydaje się, że duża ilość wypowiadanych słów wystarczy do dobrej komunikacji, jest w poważnym błędzie. Dialog, komunikowanie się, to prawdziwa sztuka, która potrzebuje konkretnych zasad. To droga na której ciągle musimy uczyć się czegoś nowego, a przedrzymskim odkrywania innych ludzi.

Kontynuuj czytanie

Przykładowe sprawdziany

Klasa 1 (Jestem Bożym Stworzeniem) Człowiek jest najpiękniejszym stworzeniem Boga? Czy człowiek posiada rozum i wolną wolę? Czy człowiek ze swojej natury jest dobry? Co oznacza imię Boga JAHWE? Kiedy i komu Bóg objawił swoje imię? Jakimi sposobami Bóg objawia się ludziom? Jeżeli Bóg stworzył wszystko? Kto stworzył Boga? W...

Kontynuuj czytanie

Podręczniki

Szkoła Podstawowa. Program wydawnictwa "Gaudium" Klasa 5- "Bóg poszukuje człowieka" - podręcznik + karty pracy- nr programu- AZ-21-01/18-LU-2/20 Klasa 6- "Jezus Chrystus nas zbawia"- podręcznik + karty pracy- nr programu- AZ-22-01/18-LU-13/21 Klasa 7- "Spotykam Twoje Słowo"- podręcznik + karty pracy- nr programu- AZ- 31-01/10-LU-1/12 Klasa 8- "Z Tobą idę przez...

Kontynuuj czytanie

Mały katechizm

I SEMESTR Wierze w Boga Ojcze Nasz Zdrowaś Maryjo 10 Przykazań Bożych Tajemnice różańca świętego   II SEMESTR 7 sakramentów 6 głównych prawd wiary 7 darów Ducha Świętego 7 grzechów głównych Stacje drogi krzyżowej 5 Przykazań Kościelnych

Kontynuuj czytanie

Tematy prac dodatkowych

Plakat- tematyka do ustalenia, forma dowolna Sakramenty Święte- prezentacja PowerPoint / Plakat Historia sakramentów- praca pisemna, prezentacja PowerPoint. Religie świata- opracowanie wybranej- prezentacja PowerPoint. Św. Anna i Św. Joachim- nasi patronowie- prezentacja PowerPoint. Sztuka sakralna- symbolika- prezentacja PowerPoint. Rozwój muzyki chrześcijańskiej- prezentacja PowerPoint + ścieżki muzyczne. Triduum Paschalne- prezentacja PowerPoint....

Kontynuuj czytanie

System oceniania

Maksymalna ustalona waga to 5. 0 – diagnozy 1 – aktywność 2 – odpowiedź ustna, krótka praca domowa, zeszyt tematyczny 3 – kartkówka, dłuższa praca domowa 4 – testy 5 – prace klasowe, sprawdziany, wypracowania Widełki procentowe. ndst – 0% - 34% dop - 35% - 49% dost - 50%...

Kontynuuj czytanie

O mnie

Drodzy Uczniowie, rodzice Od roku szkolnego 2021/2022 stałem się katechetą w naszej szkole. Zajęcia prowadzę w budynku przy ulicy Stefana Żeromskiego w Sulęczynie, oraz w SP w Podjazach. Święcenia przyjąłem z rąk ks. bp. Ryszarda Kasyny w 2013 roku. Pierwsza parafia na którą trafiłem była w Czersku. Od 2016 roku...

Kontynuuj czytanie