O OBJAWIENIU BOŻYM

O OBJAWIENIU BOŻYM

  1. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg ob­jawił?

To wszystko, co Pan Bóg objawił, zawiera się w Pi­śmie św. i Tradycji.

  1. Co to jest Pismo Św.?

Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod na­tchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

  1. Kto jest autorem Pisma Św.?

Pierwszorzędnym autorem Pisma św. jest Duch Świę­ty, a drugorzędnym – ludzie przez Ducha Świętego natchnieni.

  1. Jak dzieli się Pismo Św.?

Pismo św. dzieli się na Stary Testament oraz Nowy Testament.

  1. Z ilu ksiąg składa się Pismo Św.?

Pismo św. składa się z 45 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu; razem z 72 ksiąg.

  1. Co jest przewodnią myślą Pisma Św.?

oży plan zbawienia ludzkości.

  1. Które z ksiąg Pisma św. są najważniejsze?

Najważniejsze są cztery Ewangelie święte, które opisują naukę i życie Pana Jezusa.

  1. Jak inaczej nazywamy Ewangelię?

Dobrą Nowiną, ponieważ obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego, sens życia.

  1. Kto napisał cztery Ewangelie święte?

Ewangelie napisali: św. Łukasz, św. Marek, św. Ma­teusz i św. Jan.

  1. Księgi Pisma św. Nowego Testamentu.

Cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie św. Łukasza, czternaście listów św. Pawła, siedem listów innych Apostołów oraz Apokalipsa, czyli Objawienie św. Jana.

11. Co to jest Tradycja?

Tradycja, czyli podanie ustne jest to zbiór objawionych prawd Bożych, niespisanych przez Apostołów, które Kościół katolicki przechowuje i do wierzenia podaje.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com