10 grudnia – Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie

Ten dzień został zainicjowany w 2000 roku, aby wesprzeć duchowo i materialnie wspólnoty Kościoła katolickiego za naszą wschodnią granicą, przede wszystkim na terenie dawnego ZSRR, na Białorusi i Ukrainie, w państwach bałtyckich, gdzie żyją największe skupiska katolików, w większości zresztą pochodzenia polskiego, ale też krajów Kaukazu i Azji Środkowo-Wschodniej. Całość działań w tym zakresie koordynuje powołany w 1989 przez kard. Józefa Glempa Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
 
Podczas konferencji w listopadzie zorganizowanej przez biuro prasowe Episkopatu Polski, ks. Leszek Kryża TChr, dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, podsumował mijający rok, przedstawił główne inicjatywy pomocowe i osiągnięcia oraz zaapelował o dalsze wsparcie, które będzie możliwe zwłaszcza podczas corocznej zbiórki organizowanej na ten cel w II niedzielę Adwentu we wszystkich kościołach w Polsce.
 
Na początku konferencji bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, przypomniał, że potrzeba pomocy potrzebującym wynika z Ewangelii, a o wspieraniu Kościołów lokalnych mówią zwłaszcza Listy św. Pawła. Podkreślił, że potrzebujący są zawsze w centrum życia Kościoła, o czym mówi często papież Franciszek.
 
– Ta pomoc jest ponad podziałami, nikt tam nie sprawdza przynależności do wyznania czy Kościoła, chodzi o człowieka potrzebującego. Jest to także wyraz naszej solidarności, z której myśmy kiedyś sami korzystali, a teraz możemy tę solidarność świadczyć wobec innych – zaznaczył ks. Leszek.
 
Podsumowując działanie Zespołu za upływający rok, podkreślił, że Kościół w Polsce wspiera duszpastersko i materialnie Kościół w 15 krajach Europy wschodniej i Azji Środkowej. Aktualnie z Polski posługuje za wschodnią granicą 782 duchownych, czyli kapłani diecezjalni, zakonni, siostry i bracia zakonni. Doliczając wolontariuszy to jest prawie 800 osób.
 
Mimo trudnego roku Zespołowi Pomocy Kościołowi na Wschodzie udało się udzielić pomocy w 2023 r. na kwotę przeszło 3 mln 11 tys. złotych, co jest wynikiem rekordowym. Ponad połowa tej sumy została skierowana na Ukrainę (ponad 1 mln 616 tys. zł), głównie na pomoc charytatywną.
 
Dyrektor Zespołu wspomniał niektóre inicjatywy, które przyniosły najwięcej radości ofiarodawcom, wśród nich wsparcie wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży dla 200 osób z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Kazachstanu; 60 osób ze Wschodu uczestniczyło w Kongresie Rodzin w Gdańsku; udało się zorganizować 32 grupy wakacyjne „Wakacje z Bogiem” dla dzieci i młodzieży na miejscu, w krajach ich zamieszkania. Satysfakcję przyniosły też niewielkie inicjatywy, jak chociażby wsparcie kobiet, które pod Charkowem same zorganizowały szwalnię i szyją kurtki na zimę. Zespół dostarcza im z Polski maszyny, materiały, nici, a kobiety nie tylko niosą pomoc, ale też mają możliwość zarobku.
 
A dziś mamy możliwość wspólnie uczestniczyć w tym dniu🙏
 
Źródło:
https://www.ekai.pl/pomoc-ponad-podzialami-konferencja-przed-24-dniem-modlitwy-i-pomocy-materialnej-kosciolowi-na-wschodzie/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com